Dameskoor Con Amore Gilze

 

Dameskoor “Con Amore”, Gilze

  Dameskoor “Con Amore” is in 1931 ontstaan uit  K.J.V.   (Katholieke Jeugd Vereniging).

De eerste dirigente was toen Jacqueline v.d. Linden uit Breda.. Daarna kwam Dhr. van Loon uit Tilburg. Na de oorlog werd Janus de Jong dirigent, die dat vele jaren heeft volgehouden. Na zijn dood kwam in 1970 Jan van Wees uit Tilburg en in 1990 kwam dirigent Danny Pals leiding geven. Van 2009 t/m 2021 heeft Ruud Verbunt het koor begeleid.

Vanaf Februari 2022 staat het koor onder leiding van dirigent Wil van Leijsen.

Het koor bestond vroeger enkel uit ongehuwde dames en als men trouwde moest men het lidmaatschap opzeggen. Dit was niet alleen bij Con Amore zo, dat was in heel de regio de gewoonte.  Gelukkig is dat nu niet meer. Het koor bestaat momenteel uit 25 actieve leden.

Voorzitter is Ans Wouters, secretaris Marianne van den Ouweland, penningmeester Fran Botermans, bestuurslid Ingrid de Vries en Tine Bakx. Als er een jubileum te vieren is zijn alle dames bereid de handen uit de mouwen te steken en succes is verzekerd.

In 1981 werd het vijftig jarig bestaan groots gevierd met een Internationaal zangconcours. Niet minder dan 41 koren namen hieraan deel. Koren uit Nederland, België en Duitsland.

Sinds die tijd heeft het koor een hechte vriendschapsband met                  Männergesangverein Gemütlichkeit uit Rauschendorf.

Het koor heeft al drie keer een jubileumconcert mogen geven voor Corry de Jong, Corry Janssens en Fran Botermans die 50 jaar bij het koor zingen. Op 31 mei 2021 is op  een bescheiden manier het 90 jarig jubileum gevierd (coronatijd).  

Regelmatig neemt Con Amore deel aan festivals, concoursen en uitwisselingsconcerten, zowel in Gilze als daarbuiten.

Elke woensdag repeteert Con Amore in de Schakel van 19.30 - 21.30  uur.

Wie belangstelling heeft, is bij deze van harte uitgenodigd.

Maak jouw eigen website met JouwWeb